"Realizujemy zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkli Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie." - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego.

Koszt kwalfikowany zadania - 72 666.00 zł

Kwota dotacji - 22 666.00 zł