Ćwiczenia na zalewie 2021

W ramach doskonalenia własnego w dniu 6 lutego ....

Podpisanie porozumienia 2021

W dniu 4 lutego 2021 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP ....

Dekonataminacja  2021

W dniu 6 marca 2021 zgodnie z poleceniem KW PSP ....