Bezpieczna Małopolska 2018

3 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacji w programach Małopolskie Remizy 2018 oraz Bezpieczna Małopolska 2018. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Wśród 17 gmin powiatu krakowskiego oraz 6 powiatu olkuskiego, umowę dotacji otrzymała także Gmina Liszki. Województwo Małopolskie w ramach umowy przekazało naszej gminie pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 24 630zł. Całość zaplanowanych wydatków w związku zakupem sprzętu dla gminnych jednostek OSP wynosi 50 910zł. Pozostała kwotę w wysokości 26 280zł, pokryje Gmina Liszki. Umowę dotacji z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy odebrał Wójt Gminy Liszki - Paweł Miś wraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Naszej Gminy.
Nasza jednostka otrzyma wsparcie z tego tytułu w postaci kwoty 8200 zł na zakup aparatów powietrznych. Aparaty te są niezbędne do działań w pomieszczeniach i silnym zadymieniu. Z pozyskanym wcześniej z Kraków Airport wentylatorem oddymiająco mgłowym mamy pełny zestaw do w/w działań.
Dziękujemy samorządowcom za mądrą decyzję.