Dane teleadresowe:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach
Jeziorzany 3
32-060 Liszki

mail: biuro(at)ospjeziorzany.pl

konto: KBS oddział Liszki

 12 85910007 0210 0000 1179 0001