Zarząd

Pracami jednostki kieruje Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2016 r. w składzie:

Prezes                 Tyrała Stanisław

Naczelnik            Paliś Ryszard

Wiceprezes         Stelmach Zbigniew

Z-ca Naczelnika  Przebinda Jacenty

Sekretarz             Kęsek Łukasz

Skarbnik              Karolus Kazimierz

Z-ca Skarbnika    Stopa Jerzy

Komisja Rewizyjna

Prace Zarządu oraz działalność całej jednostki kontroluje 
Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący          Przebinda Piotr

Wiceprzewodniczący  Nowak Łukasz

Sekretarz                      Lelek Jacek