Złaz Strażacki

W dniu 19 października 2019 roku w Jeziorzanach odbył się Złaz Strażacki w którym udział wzięli młodzi druhowie z MDP Radziszów, MDP Siedlec oraz MDP Jeziorzany. Było to spotkanie o charakterze sportowym, odbyły się dwa biegi: pierwszy na dystansie 1 km po szosie a drugi to był bieg terenowy z zadaniami na 1,5 km. W kategorii chłopców na 1 km zwyciężył Patryk Gaczorek z MDP Radziszów przed Jakubem Zegarmistrzem z MDP Siedlec i Kacprem Klimasem z MDP Radziszów. Wśród dziewcząt zwyciężyła Zuzanna Świadek przed Natalią Koziarą i Oliwią Guzik – wszystkie z MDP Jeziorzany.

Bieg terenowy odbywał się w zespołach 3 osobowych z różnych drużyn MDP. I miejsce zdobył zespół nr 9 w składzie Emilia Guzik, Łukasz Śniadowski i Jakub Kościelny. II miejsce  zajęły dwa zespoły: zespół nr 2 w składzie Sandra Jarosz, Oliwia Guzik, Krzysztof Kowalczyk oraz zespół nr 12 w składzie Natalia Koziara, Katarzyna Ziembińska i Patryk Karski. II miejsce zdobyły również dwa zespoły: zespół nr 10 w składzie Wiktoria Jarosz, Jakub Zegarmistrz, Ksawery Nicieja oraz zespół nr 11 w składzie Dawid Zegarmistrz, Patryk Rosek, Piotr Byczek i Żaneta Nicieja.

Potem był poczęstunek z grilla i gry w piłkę siatkową i nożna. Młodzież wysłuchała również prelekcji o radioamatorstwie którą wygłosił kol. Henryk SP9JPA w pomieszczeniu naszego klubu SP9SPJ.

Złaz został wspólnie zorganizowany przez te trzy jednostki i był projektem pilotażowym. W przyszłym roku będziemy go kontynuować być może w większej ilości członków MDP i w innej miejscowości. Głównymi organizatorami byli: Leszek Zięba - Prezes ZOP ZOSP RP, Jerzy Stopa - V-ce Prezes ZOP ZOSP RP oraz Tomasz Nowak - kierownik Biura ZOW ZOSP RP.